STICHTING TINKERBEL

Secretariaat:
Postbus 967
4600 AZ Bergen op Zoom

E-mail: info@tinkerbel.org

Bankrekening:
IBAN : NL92RABO0148765068
Bic    : RABONL2U
t.n.v. Stichting Tinkerbel, Bergen op Zoom
K.v.K. Breda nr. 20112350


Stichting Tinkerbel is bij de belastingdienst geregistreerd als

Algemeen Nut Beogende Instelling   

zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.