Ja, ik wil mij graag opgeven als Vriend/Donateur
van de Stichting Tinkerbel.
Mijn bijdrage wordt:
Bedrag euro   

      per maand
      per jaar
      eenmalig

Naam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail adres
Telefoonnummer
Fax nummer

Opmerkingen:U kunt uw bijdrage overmaken op
Bankrekening:
IBAN NL92RABO0148765068
t.n.v. Stichting Tinkerbel, Bergen op Zoom

Stichting Tinkerbel is bij de belastingdienst geregistreerd als
Algemeen Nut Beogende Instelling
zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.